Mempunyai atau ingin mengadakan sebuah acara?

Sebar tentang acaramu yang akan adakan ke semua orang melalui di Anime News Plus. 

Festival Sekolah dan Universitas